sobota, 28 lutego 2015

Fairy tale


    Rysunek inspirowany serią bajkowych zdjęć stworzonych przez Sandrę. Możecie podejrzeć jej twórczość na blogu Sandina. To moja druga próba rysunku z pełnym tłem, poprawki zajęły dosyć dużo czasu ale mam nadzieję, że podoba się końcowy efekt ;)

    Illustration inspired by photos made by Sandra. You can check her works on her blog Sandina.
It's my second draw with full background, corrections took a lot of time but I hope you like the final effect ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz